خداحافظ عزیزم

ظهر شد و زنگ زدم و کلی دست و پا زدم و نتیجه اش رو گرفتم

منفی

تو دیگه نخواستی

پس به حال خودت باش

اما هر جا از من حرف دش مردونه حرف بزن باشه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

بد نگی ازما

من خودم به اندازه کافی خودمو میخورممممممممممممم

خواحافظ عشقم .......

من همیشه منتظرتم حتی 8 سال دیگه

 

/ 0 نظر / 9 بازدید