برایم بگو چقدر نبودنم برایت سخت بود ...

سلام

به اون کسی که حتی یکبار برای دلخوشی حتی به اینجا نخواهد آمد ...

کسی که حتی مرا به یک خبر داغ ورزشی هم ترجیح نمیدهد ....

راستی چطور میشود عاشق کسی بود که عاشق همه چیز است ؟؟؟

چطور است بعد این همه سال تازه بیایم و عشق را برای خودم معنا کنم ... عشق چیست ؟

آنکه کسی را از ته دل دوست داری و برای اینکه حتی نگاهت در نگاهش نیفتد تمام عکسهایش را جایی پنهان کنی که حتی خودت ندانی ؟؟/

آن است که یک نفر را آنقدر بخواهی که به خاطر او از سهمت بگذری و به خدا بسپاریش .؟؟

آنقدر کسی را بخواهی که اجازه بدهی برای همیشه آزاد و بی قید زندگی کند تا در اسارت تنهایی تو زندان شود ....

آنقدر بخواهیش که ساعتها به اسمش در دفترچه تلفن نگاه و کنی و بعد با اه بگویی اینکه دیگر شماره ی او نیست ...

اینکه وقتی از یک خیابان میگذری نگاهت به تمام کوچه ها باشد تا کوچه ک...ی را ببینی ... نمیبینی و باز و باز و باز آه میکشی ...

اینکه هر ماشینی حتی اگر شبیه نبود و تنها همرنگ بود را دیدی سری گردن بکشی و راننده را دید بزنی و بعد افسوس بخوری که حتی رنگ را هم اشتباه دیدی

نه عشق اینها نیست ...

عشق فقط این است که

آنقدر دوستش بداری که وقتی نیست هر روز در نماز روزانه و موقع افطار و میان دعای صبحگاه و دعای سحر از ته دل بگویی : خدایا عشقم را به تو سپردم ... خدایا همان اندازه که برای من نبود برایش باش... خدایا انقدر به او نزدیک باش که در تمام لحظاتش حس شوی .. خدایا نکند تو از حق من نگذری و بخواهی سر سوزن دلش را بشکنی ..

دل من به شکستن عادت دارد اما او ....

اینچنین نگاه نکن که دائما به عقب باز میگردم ....

دیوانه نیستم ....

خنجر از پشت خورده ام ....

نازنین بانو برای همیشه به دنیای پرشین برمیگردد ...

شاید اینجا برایت بنویسم ... همیشه این فراموش شدگانند که فراموش کنندگان را هرگز فراموش نمیکنند ..................

دوستت دارم ... حتی اگر گاهی به دروغ بگویم ندارم ...

تو نپرسیدی چرا رفتی اما من برایت میگویم ...

رفتم تا بی حوصلگی من حوصله ی تو را سر نبرد و بتوانی تا جایی که میتوانی جوانی کنی ...

جوانی کن عشق 8 ساله ی من که به شدت سعی میکنم فراموشت کنم اما گویی خودم هستم که دارم فراموش میشوم و دائما چیزی از وجودم کم میشود .. گویا تو با وجودم به سختی آمیخته ای ........

/ 1 نظر / 9 بازدید
آرام

سلام عشق هشت ساله؟؟؟ خدای من ، انگار همزادمی آخه منم عشق هشت ساله داشتم و من ترکش کردم برای اینکه انتظار رسیدن بهش برام سخت بود تمام وبلاگنو می گردم برای اینکه وجه اشتراک داریم موفق باشی